Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019
Είσοδος
27
Πραξούλας Αντωνιάδου Κυριακού,

Στην εκδήλωση των Ενωμένων Δημοκρατών, που διοργάνωσαν αναφορικά με τους στόχους της εκλογικής συνεργασίας των ΕΔΗ με το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις.

Διαβάστε την ομιλία...
Actions: E-mail
Οικοσελίδα  |  Liberal family  |   Άρθρα Μελών  |  Άρθρα Ενεργών Πολιτών  |  Ανακοινώσεις  |  Εκδηλώσεις  |  Επικοινωνία