Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020
Είσοδος
16
The European Liberal Forum is holding a discussion coming Thursday afternoon 17. Mar 2016 , at 5:00pm:

ELF Ralf Dahrendorf Roundtable: Towards a new economic strategy for the EU and Cyprus

At the Office of the European Parliament in Nicosia. Please see attached program.

In the morning of the same day-Thursday- at 10:00 a meeting will also be held at the offices of the United Democrats between the Board of ELF and the Executive Secretariat of the United Democrats.

The Vice President of the European Liberal Democrats, ALDEParty, Mr Ilhan Kyuchyuk will be available to speak with the Press
at the offices of the United Democrats in the morning of Thursday 17th March 2016, at 10:00 am.

‘’The recent crisis in eurozone has proved that no rule is efficient enough unless there is robust implementation. Political stability is a prerequisite for economic growth, and development is the key to public prosperity. In the aftermath of a difficult period for Europe, it is upon the Member States to follow what is being jointly agreed and build a strong and sustainable European economy. Cyprus, as an integral part of the European family is leaving the 2013 crisis behind opening up to a new era of economic stability and development. Strong cooperation with the EU institutions is the sine qua non of the new political economy but still a new strategy is needed, in the shade of energy resources discoveries and important political advancements. The panel seeks to assess which is the most beneficial direction for Cyprus and EU in this crossroads.’’

http://www.liberalforum.eu/en/events/upcoming.html#event405


Actions: E-mail
Οικοσελίδα  |  Liberal family  |   Άρθρα Μελών  |  Άρθρα Ενεργών Πολιτών  |  Ανακοινώσεις  |  Εκδηλώσεις  |  Επικοινωνία